Jag gick utbildningen ! anmäl dig med Jag gick utbildningen ! anmäl dig med

Vill du jobba med Hundar och deras hälsa ?

 

Utbilda dig till Dipl. Hundhälsoterapeut 

 

 

Du som Hundhälsoterapeut ska kunna agera "bollplank" med hundägare och ge råd och hjälp angående hundens hälsa, träning, mat och fysiska och psykiska aktivitet. Du ska ha kunskaper så att du kan bilda nätverk med veterinär, sjukgymnast, hundmassör, tränare, psykolog, trimmare etc. Fysisk och psykisk ohälsa ska du kunna identifiera på ett tidigt stadium samt även kunna ge enklare behandlingar för problem i framförallt muskulatur. Du kommer även kunna lära ut behövlig massage och stretching.

Vill du veta mera gå in på www.hundradet.se och anmäl dig där.

Dipl. Hundagisutbildningen

Jobbar du redan med hundar eller planerar du att börja med det? Vill du vidareutveckla dina kunskaper eller kanske öppna ett hunddagis/hundpensionat? Krav från Jordbruksverket gör att du måste skaffa dig en bred grund att utgå ifrån.

Vill du veta mera gå in på www.hundradet.se och anmäl dig där eller www.Medborgarskolan.se

Vet. Jögren Bäckström på våra utbildningar
Hösten 2012