4 Leg Check ( Nu finns den även hos oss på Mjuka Tassen KG )

 

Många hundar lider av ledproblem, artros samt ryggproblem. Hundar är experter på att dölja sina svagheter för "flocken" genom att kompensera om sina belastningar mellan sina fyra ben, vilket fungerar på kort perspektiv men leder till förödande konsekvenser på längre sikt om inget görs åt det INNAN det är för sent. Nu kan djurägare med hjälp av Mjuka Tassen KG och 4Leg Check™ avläsa och tolka hundens tillstånd bättre mot vad som tidigare har varit möjligt. Ledande inom hund rehabilitering och svensk veterinärmedicin rekommenderar att man kontrollerar sin hund i både förebyggande syften men naturligtvis också i samband med en skada eller sjukdom som föranlett en försvagning i hundens rörelseapparat. Vågen sätter en procentuell siffra på hundens korrekta eller felaktiga belastning och den kan följas upp fram tills att hunden är helt återställd med sin kroppsbalans, INNAN man som djurägare släpper hunden på normal motion och träning igen.

 

Exempel på tillfällen när man med fördel använder 4Leg Check™.

 

 • I samband med Hd / Ed röntgen
 • Årliga friskvårdskontroller av hundens leder och muskler
 • Vid hundrehabilitering
 • Friskvårdsträning
 • Artros problem
 • Ledskador
 • Ryggproblem
 • Ospecifik hälta eller rörelseavvikelse
 • Muskelskador
 • Ligamentskador
 • Senskador
 • Neurologiska besvär

 

 

Veterinär kommentar:

"Hundar är experter på att omfördela sin belastning vid skada eller smärta. Ofta kan det vara svårt att se små förändringar i hundens belastning och detta är en unik metod att få mätbara resultat på ojämn belastning. Vågen förtydligar och visar för djurägaren när hunden behöver vård och vidare uppföljning, vilket leder till flera antal besök och ökad vårdkvalitet vilket gagnar alla".